ЗВЕЗДИТЕ

Звездите са знак
на космически мрак
и на вечен маяк...

Категория: