МИСЛЕНЕ

Няма мислене
без четене,
както правене
без можене...

Категория: