ГОЛЯМА ЗАДУШНИЦА

Всяко сегашно отсъствие
зависи от прежно присъствие.

Категория: