ИЗБОРЪТ

Всеки в избор живее,
или друг избор прави,
в който да живее...

Категория: