СЛОВА И ДЕЛА

Малко слова
казват много неща,
но много неща
стават малко дела.

Категория: