СЪЩНОСТ

Създаде Дух Господен
човечен Дух свободен,
на себе си подобен...

Категория: