ПРЕДИЗБОРНО

Някои се правят,
че сами си вярват,
за да им повярват.

Категория: