РАЗМЯНА

Вземаше прошка
и даваше прошка-
кон за кокошка...

Категория: