"ОСКАРЪТ"

Вчера пак "Оскара"
много филми скара,
кой да се изкара
първи на пазара...

Категория: