ДЕВИЗЪТ

Какъвто вота,
такъв и живота,
но без хомота...

Категория: