ЦИНИЧНОСТ

Циничността е
слуга на наглостта,
дори да я отрича...

Категория: