МЕДЪТ

Всеки крадец и лъжец
бърка в чуждия медец...

Категория: