ПРОЛЕТ

"Една птичка
пролет не прави",
но и няма
да я забави...

Категория: