ЯВНО И ТАЙНО

Писането е явно мислене,
мисленето - тайно писане.
По-важното е тайното...

Категория: