СЪРЦЕТО

Присадено
радва се сърцето,
приютено
само от доброто...

Категория: