СВЕТЪТ

Светът е царство райско,
под робство финикийско...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„СВЕТЪТ

Светът е царство райско,
под робство финикийско...“ :

при все че
царство райско
е светът

под робство
финикийско
го гнетят

Благодаря за новата поетична
форма и ритмика, rhymefan!

Защото знаци
финикийски има, скръб
е нетърпима...

Защото робство
финикийско има, скръб
е несравнима...

Pages