ТВОРЧЕСТВО /по rhymefan/

Как да престана,
когато Човекът е
цяла Вселена?

Категория: