ХОМОТЪТ

Свободният народ
няма робски хомот...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ХОМОТЪТ
Свободният народ
няма робски хомот...“ :

свободният народ
без!
робски е
хомот

Pages