ДОН КИХОТ /по rhymefan/

Светът Любов е
на Дон Кихот в мечтите,
затуй честит е...

Категория: