ПОЛИТИЦИ

Всички политици
тръгват от народа,
но заради парици
стават друга порода.

Категория: