ПАРАДОКС

Имаме Военна академия,
но няма армия България...

Категория: