ООН

Както върви може ООН-е
да остане с първите две
или само с нулева буква...

Категория: