ПОПУЛИЗЪМ

Популизмът е реализъм,
засягащ цял народ. Добри
обещания, без изпълнения...

Категория: