ПРИПОМНЯНЕ

"Щом казват партия -
разбират Него,
щом казват Него -
разбират партия!"...

Категория: