ШАМПИОНИ

Най-надежден избирател
е държавният служител,
затова сме шампиони
по партийни щатни смени.
"Купуването и продаването
на гласове е престъпление!"

Категория: