ЖИВОТЪТ

Животът е съкровен,
а не парично скроен...

Категория: