ПОКЛОН И ВЕЧНА ПАМЕТ!

Земята рай е съвършен,
но не военно прекроен...

Категория: