ИЗБОРНО ЧУДО

Имаме грамотни избраници
при неграмотни избиратели...

Категория: