ИКОНОМИИ

С парите на всички
Брюксел има палати.
Защо пак парички
за софийски палати?

Категория: