ПЪТЯТ /по Мартин Рюк и rhymefan/

Кратък е
не светът,
а животът,
но пътят е
смисълът.

Категория: