МИЛОСЪРДНОСТ

Днес горчива е съдбата
на медиците в страната,
но за грижата им свята
благодарни са сърцата!

Категория: