ЖИВОТЪТ

Заради тънещи в разкош
животът става зъл и лош...

Категория: