СЛУЧАЙНОСТ

Няма нищо случайно,
има нещо незнайно
и дълбоко потайно...

Категория: