ПИСМЕНАТА /по rhymefan/

Без Писмената
гасне Светлината
и Свободата...

Категория: