ОКЕАН И КАПКА /по Руми/

Има капки без океан,
но океан без капки няма.

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ОКЕАН И КАПКА /по Руми/

Има капки без океан,
но океан без капки няма.“ :

Ѝма капки без
океан, но океан
без капки няма...

Благодаря ти, rhymefan!
Хайку-майстор си голям!

Pages