КАНТАРЪТ

Думите са личен коментар,
важен е народният кантар...

Категория: