БОГАТСТВОТО

"Здравето е най-голямото богатство!"
"Най-същественото е невидимо за очите"
на виждащите само паричното богатство...

Категория: