СЪВЕСТТА

За човека съвестта
е като слънце за света...

Категория: