КРИЛАТА /по rhymefan/

От свободата
порастват крилата и
литват сърцата...

Категория: