ДОБРОТВОРСТВО /по rhymefan/

Благословен и
добротворен е всеки
Богоподобен...

Категория: