ОГЪН И ПУШЕК

Животът е истински огън,
а пушек лютив е лъжата...

Категория:

Comments

По Angel Popov -

„ОГЪН И ПУШЕК

Животът е огън истински,
а лъжата е пушек лютив...“ :

Истински огън
животът е, а лютив
пушек - лъжата...

Поредно хайку-благодаря, rhymefan!
Животът огън
е истински, а пушек
лютив - лъжата...

По Angel Popov -

„Животът огън
е истински, а пушек
лютив - лъжата...“ :

Пушек лютив е
лъжата, а истински
огън - животът!...

Добро хайку-попадение,
rhymefan! Благодаря!

Pages