РОЗОБЕР

Вземи съвет от този,
берящ бодливи рози...

Категория: