ДИАГНОЗА

На сърдечният хумор
пречи алчният тумор...

Категория: