СИМБИОЗА /по rhymefan/

Пари и власт се
съюзиха и за Бог
се обявиха...

Категория: