СЪЩЕСТВЕНОТО

"Най-същественото е
невидимо за очите", но
разбираемо за сърцето.

Категория: