"ЕДИН ЗА ВСИЧКИ, ВСИЧКИ ЗА ЕДИН!"

Всеки е важен за цялото,
както и цялото за всеки...

Категория: