ЮДИ /по rhymefan/

Юда води към
разпятие, а Юдка
към обятие...

Категория: