УЧЕНИЦИ

Преговаряме в съня,
наученото през деня...

Категория: