"МЯРА СПОРЕД МЯРА"

Обич за обичащите,
доброта за добрите
и правда за всичките...

Категория: