ПРОВАЛИ

Всеки личен провал
не е дузпа, а фал,
но всеки общ провал
е изгубен финал...

Категория: